۱۳۸۶/۱۱/۰۳

دانش نيك و بد


چپ و راست هر سو بتابم همی
سر و پای گیتی نیابم همی

یکی بد کند، نیک پیش آیدش
جهان بنده و بخت خویش آیدش

یکی جز به نیکی جهان نسپرد
همی از نژندی فرو پژمرد

مدار ایچ تیمار با او به هم
به گیتی مکن جان و دل را دژم

شاهنامه‌ي فردوسي

۱ نظر:

zita گفت...

سلام.آی فردوسی جان راست گفتی.
zita