۱۳۸۶/۱۰/۲۸

بدم

bedam

اين عكس از تركيب اين و اين جعل شده است

۲ نظر:

niaz گفت...

کجایید برادر؟ ما هی این پستو را گم می کنیم!! پستو اگر گم نشود که پستو نیست دیگر!! ما نمیدانیم.. معمولاً نمیدانیم

نیاز گفت...

سلام پیکولو.. به اندازه ی یک چقدر بزرگ خوشحالم کردی..