۱۳۸۵/۱۱/۰۵

رعايت حال بانوان؟

از راهنماي يك هتل در تهران:


باز نويس: لطفا براي رعايت حال بانوان از ورود با پيژاما و زيرپوش در سالن هتل و راهروها خودداري فرمائيد.

"رعايت حال بانوان" در جمله بالا دقيقا يعني چه؟

۱ نظر:

Osmosis Jones گفت...

در فرهنگ ج.ا.ا
زندگي زن-آ-شويي يعني شوي
و شوي يعني زير شلواري
و زيرشلواري يعني رختخواب
و رختخواب يعني اصل مطلب

كاري نكنيد كه زن مردم با ديدن شما ياد آقاشون بيُـفته و هوس كنه بره سر اصل مطلب