۱۳۸۶/۰۲/۲۲

فروغين

چه لزومي داشت؟ ها ؟

با شما هستم فروغ خانم.

شعر به آن بلندي ...

كافي بود مي‌گفتي

"تو مي‌دمي و آفتاب مي‌شود"

هیچ نظری موجود نیست: