۱۳۸۰/۰۹/۱۶

نكته: اگر مثل من از blogger.com استفاده ميكنيد براي آنكه وقتي روي متن لينك ميگذاريد عوضي يك جاي ديگر ننشيند، قبل از گذاشتن لينك صفحه كليد را فارسي كنيد.

هیچ نظری موجود نیست: