۱۳۸۰/۰۹/۱۶

فونت فارسي مرغوب و فراگير خريداريم
از تراژديهاي تاريخ كامپيوتر اينست كه كشوري كه نوشتن ياد اعراب داد زبانش بايد ذيل گروه arabic بيايد. پريشب فونتهاي فارسي ويندوز را زيرو رو ميكردم كه يك فونت مناسب فارسي پيدا كنم، اما دريغ...
از چند تا فونت فارسي كه از unicode پشتيباني ميكنند هيچكدام بي‌اشكال نيست:
1- Arial فونت نسبتا كاملي است اما نقطه‌هاي كج و كوله‌اش مال رسم‌الخط عربي است
2- Tahoma از بقيه خواناتر است اما امان از دو نقطه عربي زير ي، حروف توخالي آن - ف ق م ... - هم كاريكاتوري است
3- Courier New از بقيه خوش‌خط تر است اما گسترش افقي آن زياد است و همين باعث ميشود چشم براي خواندن يك سطر حركت بيشتري بكند
4- Nesf اين جزء مجموعه ويندوز نيست و بايد دانلودش كنيد. من اولين بار آنرا در صفحه يكي از همسايه‌ها ديدم (متاسفانه اسمش يادم نيست) خوش‌خط و خوانا است و رسم‌الخطش فارسي است تنها اشكالش اينست كه اِعراب (زير و زبر و ...) ندارد
5-Times New Roman مثل Arial است
خوب است يك موسسه ايراني همت كند و چند فونت خوب ايراني اصيل روي شبكه بگذارد، همان كاري كه DecoType براي عربها ميخواهد بكند
اگر خوبش را سراغ داريد مرا بيخبر نگذاريد

هیچ نظری موجود نیست: