۱۳۸۰/۰۹/۲۸

امروز صبح از خواب برخاسته، آروغ مبسوطي زده، مجددا خوابيديم. (خاطرات روزانه ناصرالدين شاه در سفر دوم فرنگ)

هیچ نظری موجود نیست: