۱۳۸۷/۰۳/۱۶

ماجراي سرهنگ و سربازي كه با دو خانم محترم همسفر بودند

اين فيلم كوتاه را ببينيد:

 

اين يك جوك قديمي است كه احسان اماني آن را تصوير كرده. ايده‌ي جالبي است اگر روزي يك سايت داشته باشيم پر از فيلم‌هاي كوتاه ايراني كه از روي همين جوك‌هاي بي‌نشاني درست شده باشند كه ملت براي هم تعريف مي‌كنند. هر فيلم در حداكثر 100 ثانيه.

هیچ نظری موجود نیست: