۱۳۸۷/۰۵/۲۸

عاشق و رند و نظربازم و مي‌گويم فاش

 

تا بداني كه به چندين هنر آراسته‌ام

هیچ نظری موجود نیست: