۱۳۸۵/۰۷/۰۶

نشاني ها

1.
-بريم اون مغازه هه
- كدوم؟
- همون كه چيزه ... اون آقاهه ..
- كدوم؟
- همون كه يه آقايي توش چيز ميفروشه
- آها ... گندم برشته
- آره
2.
- آدرسش كجاست؟
- تو اون خيابون شلوغه
- كدوم خيابون؟
-اون كه خيلي شلوغه ... چطور بگم
- اسم خيابونو بگو
- اسمشو نمي دونم ... ولي ماشين از توش رد ميشه

هیچ نظری موجود نیست: