۱۳۸۶/۰۳/۲۰

رطوبت

روزهاي خيلي مرطوب نفس كشيدن سخت مي‌شود. باطري موبايل زودتر تمام مي‌شود چون با قدرت بيشتري امواج را مي‌فرستد. روزهاي مرطوب كشيدن سيگار بيشتر از روزهاي خشك مي‌چسبد. همچنين احتمال بروز خرابي در شبكه‌ي توزيع برق و قطع برق بالاتر مي‌رود. روزهاي مرطوب عرق روي بدن خشك نمي‌شود و كولر‌هاي آبي بي‌فايده مي‌شوند.

من يك روش جالب براي اندازه‌گيري رطوبت هوا دارم. درحالي كه از دور به اتومبيلم نزديك مي‌شوم، دكمه‌ي ريموت را مي‌زنم. از جايي كه در اتومبيل باز مي‌شود، قدم‌هايم را تا رسيدن به در مي‌شمارم. بله، واحد من براي اندازه گيري رطوبت، قدم است. هر چه شماره‌ي قدم‌ها كمتر باشد، رطوبت بالاتر است.

راستي، چرا هيچكدام از سايت‌هاي هواشتاسي، نمي‌توانند رطوبت هوا را براي روزهاي آينده پيش‌بيني كنند؟

۲ نظر:

Osmosis گفت...

آخه پیش‌بینی کنن هم هی ‌می‌گن ۶۰٪ و ۸۰ ٪ و ۱۵۰٪
که من یکی هیچ‌وقت معنیش رو نفهمیدم

Picolo گفت...

رطوبت يعني ميزان بخار آب در هوا. معمولا ميزان رطوبت نسبت به حداكثر مقدار بخار آب ممكن در هوا سنجيده مي‌شود. هر چه دماي هوا بالاتر باشد، مقدار بيشتري از بخار آب را مي‌توان با هوا مخلوط كرد. در رطوبت صد درصد، ديگر نمي‌توان ميزان بخار آب را افزايش داد و آب اضافي به صورت شبنم يا مه يا باران از هوا خارج مي‌شود.
بنابر اين رطوبت مثلا شصت درصد يعني ميزان بخار آب در هوا شصت درصد نقطه‌ي شبنم است.
اميدوارم اين توصيف گويا باشد.